Kontakty

Telefón:0944 344 053

E-mail : opravaturba@opravaturba.sk

MENU
MENU
Počítadlo
Celkom
140720
Týždeň
1467
Dnes
114
Online
15

Demontáž a montáž turba

Pred tým, ako si namontujete nové turbodúchadlo (turbo), je nutné zistiť a odstrániť dôvod nefunkčnosti starého turbodúchadla (turbodúchadiel).

 

Dôvodom môže byť:

- Príliš vysoké otáčky turba

- Zlé mazanie a následné prehriatie turbodúchadlá

- Cudzí materiál v turbodúchadle (turbe)

- Cudzí materiál vo výfukovom kolektore

 

Po zistení poškodenia turba je nutné zbaviť všetkých nečistôt sacie potrubie, výfukové potrubie a skontrolovať jeho tesnosť. Príruby a závity nesmú byť opotrebované ani poškodené. Ďalej je nutná výmena motorového oleja, olejového a vzduchového filtra. Vhodná je aj výmena olejového potrubia, pričom pri inštalácii v žiadnom prípade nesmú byť použité tesniace tmely.

 

 

Nové turbodúchadlo (turbo) je nutné pred montážou naplniť olejom za ľahkého otáčania rotorom. Pri inštalácii turbodúchadla (turba) použite nové tesnenia a skrutky. Uťahovací moment zvoľte v súlade s odporúčaním výrobcu. Po montáži turbodúchadla (turba),naštartujte motor a nechajte ho bežať na voľnobeh. Potom zvyšujte otáčky, kým sa nezvýši tlak oleja. Nakoniec skontrolujte tesnosť všetkých spojov sacej, výtlačnej a mazacie sústavy.

 

 

Demontáž turba (turbodúchadlá):

Potrebné náradie: sada imbus + nastavovacia rúrka 20 - 30 cm, nastavovacie kliešte, malá gola sada šesťhranná, prstencová 17 , prstencová 10 šesťhranná.

 

Z vrchu:

-Stiahnite plastové a gumové potrubia od čističa vzduchu a od chladiča stlačeného vzduchu.

 

Zo spodu:

-Odpojte plastové potrubia (od čističa vzduchu) od turbodúchadla (turbodúchadiel) a vytiahnite ho vrchom von.

-Odpojte gumové potrubia (do chladiča stl. Vzduchu) od turbodúchadla. -Odpojte hadičku od podtlakového ventilu turba.

 

Z vrchu:

-Odpojte od zberného výfukového potrubia spätné vedenie spalín do EGR (2x matica). Pozor na plechové tesnenie (zapamätajte si polohu).

-Povoľte imbusovým kľúčom nastaveným rúrkou 6 skrutiek sacích "parohov" na bloku motora (držia pevne, ale netreba sa báť - neodtrhnú sa).

-Vyskrutkujte "parohy" a opatrne ich vytiahnite von (pozor na plechové tesnenie, ma zostať na parohoch)

-Tým sa vytvorí trochou priestoru pre samotnú demontáž turba. Pamätajte na to, že máte dieru rovno do bloku motora, tak nech tam nič nespadne. Všetky skrutky na výfukové potrubie odporúčam prestriekať nejakým uvoľňovačom hrdze.

-Odmontujte plechový kryt a držiak trubičky oleja do turbodúchadla (turba).

 

Zo spodu:

-Demontujte výfukové potrubie od turbodúchadla a priviažte ho drôtom ku karosérii (podľa montážnej príručky by flexi spoj nemal veľmi prevísať).

-Špeciálnou prstencovou 17-kou nasaďte na prívodné potrubie oleja do turbodúchadla a prevlečte až na priechodku do turbodúchadla.

-Maticu povoľte s tým, že si pridržiavajte proti povoľovaniu priechodku na turbodúchadle (turbodúchadiel).

 

Z vrchu

-Povoľte 8 matíc zberného potrubia (súčasť turbodúchadla, riadne prestriekať odhrdzovačom) na bloku motora (niektoré z vrchu). Pozor na podložky pod maticami.

 

Zo spodu

-Odpojiť spätné vedenie oleja od turbodúchadla (2x skrutka) a flexi hadičku ľahko vyhnúť.

-Odskrutkovať držiak turbodúchdla a turbodúchadlo vrchom vytiahnuť von.